top of page

הדרכת קייט


בתהליך הלמידה של הקייט ישנן פעמים רבות בהן אנו לא מגיעים לחוף או שהתנאים לא מתאימים לגולשים מתחילים. היות ואני מאמין של אימון בכל צורה שהיא רציתי להציע לכם מתקן פשוט שיאפשר לכם לתרגל תנועה בסיסית להטסת הקייט.


Comments


bottom of page